Мнения

България и Индия ще си сътрудничат в областта на науката и технологиите

Министърът на образованието Сергей Игнатов от днес е на посещение в Индия, като визитата му има за цел утвърждаване и популяризиране процеса на сътрудничество между двете страни и осъществяването на ползотворен диалог по образователни въпроси между представителите на българската делегацията и техните колеги от Индия.

В програмата е предвидено Игнатов да посети Съвета за научни и промишлени изследвания. Той и колегата му Виласрао Дешмукх, министър на науката и технологиите на Индия, ще подпишат Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между правителствата на България и Индия

Програмата регламентира конкретните форми за осъществяване на сътрудничество в приоритетната област на науката и технологиите в изпълнение на подписаната на 10 ноември 2000 г. Спогодба между правителството на Република България и Република Индия за сътрудничество в областта на науката и технологиите, пише още пресцентърът на МОМН.

Формите на осъществяване на сътрудничеството в областта на науката, технологиите и иновациите са:

  • Съвместна разработка на проекти в различни области от взаимен интерес
  • Съвместно използване на научни и изследователски комплекси, включително достъп до уникална научна апаратура.
  • Насърчава се обменът на учени и специалисти, на научна и технологическа информация и документация, както и организирането и участието в съвместни научни конференции, симпозиуми, семинари, срещи и други изяви

За изпълнение на заложените в Програмата цели и задачи е учреден и редовно функционира българо-индийски Смесен комитет за сътрудничество в областта на науката и технологиите като важен механизъм на двустранното сътрудничество.

Още по темата