Институции

Близо 7 млн. лв. отиват за обезщетения на персонала в образованието

Правителството одобри допълнителни средства за дейности по Националната програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 г. Допълнителните трансфери в размер на 7 158 106 лв. ще се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за настоящата година.

Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения за 2018 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование. 

Източник: actualno.com