Мнения

Близо 20 млн. лв за учебници отпусна правителството

Правителството одобри допълнителни трансфери за общините в размер 19 898 965 лв. за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата.

Помагалата и учебниците за децата от подготвителна група и учениците в основен и среден курс, както и учебниците и учебните помагала по специалните учебни предмети „Развитие на речта“ и „Произношение“ за учениците с увреден слух от I до III клас, се предоставят безвъзмездно.

Средствата са разпределени съобразно информацията за броя на децата по възраст и общини. Финансирането е предвидено по бюджета на Министерството на образованието и науката.