Ученици

Биологията – най-предпочитана за втора задължителна матура

На първо място сред предпочитаните предмети за втората задължителна матура е биологията и здравното образование – почти 20 000 заявили желание. С 3 300 по-малко са желаещите да се явят на география и икономика.

„Надявам се, че колегите – учители са направили необходимото и изборът на втория матуритетен предмет не е случаен, а обвързан с бъдещите планове на младите хора за професионална и образователна реализация. Да не забравяме, че почти всички висши училища признават за „вход“ оценките от ДЗИ“, припомни в интервю за „Аз Буки“ зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

За да бъдем коректни към зрелостниците и те да могат при равни условия да покажат своите знания, МОН осигурява видеонаблюдение във всички изпитни зали, а те са над 5000. Видеозаписите от провеждането на зрелостните изпити ще бъдат съхранени. Контролът е част от качеството на всеки процес в образованието, включително и на националното външно оценяване.

Нека младите хора не забравят, че знанията и спазването на правилата са предпоставка за успех.