Мнения

Анелия Клисарова: Образованието има нужда от обществен консенсус

„Не съм попълвала анкетата на МОН за Новия закон за средното образование, тъй като не искам да влияя. Над 9000 души до момента са дали своето мнение, сподели пред „Аз Буки“ министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

„Получените мнения могат да бъдат обобщени така. Основно образование да се завършва в осми клас. И новият момент – външното оценяване също да е тогава. Предимството – ще оценяваме 15-годишните, които и PISA оценява“.

„От друга страна, експертите са категорични, че на тази възраст учениците вече могат да правят информиран избор за бъдещето си. Преимущество е и фактът, че обемният материал от прогимназиалната степен ще се овладява за 4 години. Това ще облекчи учебното съдържание. Подкрепя се и идеята да се учи по един учебник по основните предмети. Разнообразието е при помагалата. Едни ще бъдат за надграждане, ако учениците се справят с учебния материал, а други – за повторение и затвърждаване на знанията. Изборът е на учителя, който най-добре познава децата“, споделя Клисарова.

„Най-важно е да има задължителен минимум от знания, които ученикът трябва да владее след завършването на съответния клас“.

„Трябва да се произнесем и за това, дали директорът е мандатна длъжност. Как да се включат в оценяването на работата му учители и родители. Отговор чакат и въпросите дали децата трябва да получават оценки до четвърти клас и дали да повтарят класа в началната степен“.

Това са деликатни въпроси, които не могат да бъдат решени еднолично, дори и от министъра, коментира още тя.

„Думата имаме всички ние, защото няма семейство, което да не е съпричастно към проблемите на образованието. В системата работят 90 000 учители и техният опит и знания са неоценими в този случай. Нека се вслушаме в това, което казват.

Разбира се, накрая решение ще бъде взето от експертите, които ще го обобщят в един закон.

За да бъде системата устойчива и да се развива независимо от политическите условия, й е необходим обществен консенсус.