Алтернативен проект за закон предвижда задължително предучилищно обучение

Алтернативен проект за закон предвижда задължително предучилищно обучение

Алтернативният законопроект за Народната просвета, който не беше подкрепен от парламетарните комисии предвижда предучилищното обучение и възпитание да е задължително от учебната година, чието начало е в годината на навършване на петгодишна възраст на детето.

Училищното обучение е задължително до навършване на 18-годишна възраст и започва от учебната година, чието начало е в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето. По преценка на родителя децата могат да тръгват на училище и на 6 години.

За задължителното предучилищно обучение на децата в публичните детски градини и училища родителите не заплащат такси за дейностите, финансирани със средства от Държавния и от общинските бюджети. Ресурсните центрове също трябва да получават пари от държавата.

Коментари във Facebook