Училища

Алтернативен проект за закон предвижда задължително предучилищно обучение

Алтернативният законопроект за Народната просвета, който не беше подкрепен от парламетарните комисии предвижда предучилищното обучение и възпитание да е задължително от учебната година, чието начало е в годината на навършване на петгодишна възраст на детето.

Училищното обучение е задължително до навършване на 18-годишна възраст и започва от учебната година, чието начало е в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето. По преценка на родителя децата могат да тръгват на училище и на 6 години.

За задължителното предучилищно обучение на децата в публичните детски градини и училища родителите не заплащат такси за дейностите, финансирани със средства от Държавния и от общинските бюджети. Ресурсните центрове също трябва да получават пари от държавата.