Ученици

XI Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика “Цветен камертон“

Фестивалът има за цел да утвърждава у младите хора вкус към най-добрите образци на българската и световна популярна песен. Да стимулира и подкрепя младите изпълнители. Да им дава възможност за по-голяма изява и реализация в областта на популярната музика.

Фестивалът е само за индивидуални изпълнители разделени в четири възрастови групи:

– І група – от 5 до 8 години;
– ІІ група – 9 до 12 години;
– ІІІ група – 13 до 15 години;
– ІV група – от 16 до 20  години;
(възрастта се определя към 12.04.2014г.)

Задължителен репертоар – 2 песни
Задължително българска песен
Песен по избор
Изпълнението е на живо, а музикалният съпровод се осигурява от изпълнителите на звуконосител – CD.
Такса за участие – 25лв., която се внася в деня на регистрацията.
Разходите за пътни и пребиваване в гр.Сливен са за сметка на участниците.
При заявка организаторите осигуряват хотел на преференциални цени.

НАГРАДИ:

ГРАН ПРИ „ЦВЕТЕН КАМЕРТОН“ – статуетка и парична награда
За всяка възрастова група ще се присъждат индивидуални награди – на професионалното жури за най-добро комплексно представяне, за най-добро изпълнение на българска песен, на чужда песен, за специално присъствие и поощрителни награди.
Индивидуални награди на фирми и партньори.

ОЦЕНЯВАНЕ:
Професионално жури от петима  членове и  детско жури

ЗАЯВКИ
Заявки за участие се приемат до 31.03.2014 г. на адрес: Сливен  8800; ул. “П.Славейков” 8 п.к. 89
http://kamertonsl.hit.bg  e-mail: kamertonsl@abv.bg
За информация: Детски комплекс тел: 044 62 23 86 ;
Елена Пеева GSM 0888537110