Мнения

Windows Azure е вече наличен в България

Майкрософт обяви новите Windows Azure услуги, които опростяват създаването на приложения в облака и локалните сървъри. Чрез съчетаването на инфраструктурни и платформени услуги тези нови възможности на Windows Azure осигуряват по-голяма гъвкавост по отношение на начините, по които потребителите изграждат или прехвърлят приложения към облака.

Допълнително компанията е добавила и поддръжка за нови операционни системи, както и нови езикови библиотеки за .NET Framework, Java, PHP и Node.js, а Windows Azure ще се предлага и в нови географски райони, в това число и България.

„Хибридният облак“ – използването и изграждането на приложения, които се свързват с данни и услуги, намиращи се в различни центрове за данни – вече е реалност. Благодарение на Windows Azure бизнесът ще можe да преминава към облачните технологии по свой собствен начин и темп. Дейностите по тази промяна изискват облачно решение, което осигурява необходимата гъвкавост за различните начини, по които разработчиците могат да планират, разработват и разгръщат приложения и ИТ решения – било то локално, в облака или комбинация от двете.

Новите услуги включват:

Windows Azure Virtual Machines – Виртуалните машини предоставят мобилност на приложенията, позволявайки виртуалните твърди дискове (VHD) да бъдат пренасяни между локалната физическа инфраструктура и облака. Например Microsoft SQL Server или Microsoft SharePoint могат да бъдат мигрирани към облака. Като общ файлов формат за виртуализация, VHD се поддържа от стотици доставчици и е свободно достъпна спецификация, съгласно OSP лиценза на Microsoft.

Windows Azure Virtual Network – Виртуалната мрежа позволява да бъдат предоставяни и управлявани виртуални частни мрежи (VPN) в Windows Azure, както и сигурно да бъдат разширявани локалните мрежи в облака. Тя осигурява контрол върху мрежовата топология, в т.ч. конфигурация на IP адреси, таблици за маршрутизация и политики за сигурност, и използва стандартния IPSEC протокол за предоставяне на сигурна връзка между корпоративен VPN и Windows Azure.

Windows Azure Web Sites – възможност за създаване на уебсайтове и приложения с това гъвкаво решение, което поддържа .NET Framework, Node.js и PHP, като същевременно използвате общи техники за разгръщане като Git и FTP. Windows Azure Web Sites също така позволява лесно разгръщане на приложения с отворен код, като WordPress, Joomla!, DotNetNuke, Umbraco и Drupal в облака с няколко кликвания.

Нови инструменти, езикова поддръжка и SDK – Софтуерно-развойният пакет (SDK) на Windows Azure от юни 2012 г. включва нови възможности, които позволяват на разработчиците да пишат код с най-новите подобрения с актуализирана поддръжка на Java, PHP, .NET Framework, като Python е най-новият поддържан език. Освен това Windows Azure SDK вече предлага 100% поддръжка при писане на код за Windows и Mac.

Наличие в нови държави – Windows Azure вече се предлага на клиенти в 48 нови страни, в т.ч. България, Русия, Южна Корея, Тайван, Турция, Египет, Южна Африка и Украйна. Официалното представяне ще приключи по-късно този месец, с което Windows Azure ще бъде една от най-широко достъпните облачни платформи в индустрията и ще се предлага в общо 89 държави и в 19 местни валути.

Тези нови възможности опростяват изграждането и прехвърлянето на най-различни приложения в облака и позволяват гъвкавост в следните области:

  • По-висок капацитет на центровете за данни чрез защитени VPN връзки към облака
  • Лесна работа и управление от подобрения Windows Azure Management Portal, с мощни оперативни възможности за разгръщане и управление на облачните приложения, както и сходна поддръжка за управление от командния ред
  • Облачен мащаб за изграждане на уеб сайтове с ASP.NET, PHP и Node.js
  • Поддръжка на допълнителни операционни системи и езикови библиотеки с отворен код (OSS) за изграждане на облачни приложения
  • Мащабируемост при поискване чрез мигриране на съществуващите приложения към облака с помощта на преносими, стандартни виртуални твърди дискове (VHD), предлагайки глобален мащаб с максимален контрол
  • Сигурна свързаност между облачните и локалните приложения
  • Възможност за разработка, тестване и конфигуриране на нови приложения в облака, както и последващо локално разгръщане за производство

Windows Azure SDK може да бъде свален от http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/