Мнения

VIVACOM Фонд инвестира в компютъризация на училищата ни

 

Телекомуникационната компания Виваком (бившата БТК) обяви, че създава VIVACOM Фонд, който през 2010 г. ще инвестира 2 млн. лв. в социално-ангажирани проекти. Основните сфери, в които фондът ще инвестира са образование, здравеопазване, култура, спорт и активен диалог с бизнеса.
 
В сферата на образованието фондът ще инвестира в повсеместната компютъризация на училищата и по-ефективната подготовка на учениците в тяхната последваща професионална реализация, чрез използването на информационни и комуникационни технологии.