Ученици

VIII Национален конкурс за детска рисунка във Варна на тема: „Приказките на Шехерезада”

VIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА  ДЕТСКА РИСУНКА ”ПРИКАЗКИТЕ” ВАРНА, 2019 г.

На тема: „Приказките на Шехерезада”

ДО БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА У НАС И  ПО СВЕТА!

ЦЕЛ: Конкурсът е насочен  към деца и ученици в България и българските деца, които живеят извън пределите на страната. Има за  цел да провокира интерес и желание у децата да се запознаят с богатия извор от приказки и детски книги, които носят много послания и поуки, но все по-малко се четат.

РЕГЛАМЕНТ

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Деца от предучилищна възраст и ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ кл. от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др., както и българските деца, живеещи в чужбина

Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Всеки участник може да участва с една  творба.

Рисунките да бъдат нарисувани на картон 35х50 см. (без паспарту) с материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник.

Колективни рисунки не се приемат.

На гърба на всяка рисунка да бъде изписана следната информация:

●       Три имена;

●       Клас(не възраст!), учебно заведение, населено място;

●       Точен адрес;

●       Телефон за контакт на учител/родител;

●       Заглавие на литературното произведение, по която е нарисувана рисунката.

За участници извън границите на България при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител се допуска рисунките да бъдат снимани  и изпратени на адрес: e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.

Приемат се необработени с компютърни програми заснети рисунки.

При необявен клас на участника, същият ще бъде определен в клас спрямо посочената възраст по преценка на журито и има риск да попадне в по-горна възрастова група.

            КЛАСИРАНЕ:  Извършва се в следните възрастови групи:

Първа възрастова група – предучилищна възраст  от 5 години

Втора възрастова група – от І до ІV клас

Трета възрастова група – от V до VІІ клас

Четвърта възрастова група – от  VІІІ до ХІІ клас.

ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Краен срок за изпращане на творбите с куриер за сметка на участника до  17. 05.2019г. на адрес:

гр. Варна, ул. „Петко Каравелов” № 3 А за конкурс „ПРИКАЗКИТЕ”

Творби, които не отговарят на регламента ще бъдат дисквалифицирани.

Изпратените творби не се връщат и остават собственост на фонда на ОДК – Варна и ще се използват за популяризиране дейността на ОДК и благотворителни базари.

Компетентно жури ще  разглежда постъпилите творби.

Протоколът от оценяването на творбите ще бъде публикуван в сайта на ЦПЛР – ОДК,  гр. Варна: www.odk-varna.com до  26 май 2019 г.

Ще бъдат връчени дипломи и награди за първо, второ и трето място, по две поощрителни награди във всяка категория и възрастова група, Награда на Кмета на град Варна, Специална награда на Националния дворец на децата, Специална награда на Асоциацията на българите по света.

Отличените художници ще бъдат наградени на 01.06.2019 г. Информация за датата и мястото на награждаването ще бъде публикувана заедно с протокола на наградените участници в сайта на ОДК – Варна: www.odk-varna.com.

При невъзможност да присъстват на награждаването, участниците могат да получат наградите си по куриер за тяхна сметка.

За контакт: Григория Иванова

GSM: 0878126029