Учители

V-та национална работна среща „Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Катедра Информационни технологии към Факултета математика и информатика
при СУ „Св. Кл. Охридски”, съвместно с Министерството на образованието и науката и с подкрепата на Майкрософт България, организират V-та национална работна среща „Информационни и комуникационни технологии в началното училище“ на 2, 3 и 4 май 2008 година в курорт Слънчев бряг.

Заявки за доклади в секция „Учители в действие” се приемат до 25 март 2008 по електронна поща на iivanov@fmi.uni-sofia.bg. Допуснатите доклади ще бъдат публикувани в сборник, който ще се раздава на участниците в работната среща.

За повече информация за докладите виж Изисквания за доклади от учители Заявки за участие като слушател се приемат до 15 април 2008 с попълване на формуляр в интернет на адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/

За справки: Ивайло Иванов, катедра Информационни технологии, тел: (02) 8161 861, 0888 237 688, e-mail: iivanov@fmi.uni-sofia.bg

Предварителна програма

Изисквания