Мнения Ученици Училища Учители

U-Репортерите: Финансовата невъзможност, тормозът, спиране от семейството – причини за отпадане отучилище

Финансовата невъзможност за осигуряване на учебни материали, тормозът между учениците, спиране от семейството или започване на работа – това са най-честите причини за несправяне в училище или дори отпадане на децата от образователната система. Такива са преобладаващите мнения на U-Репортерите според резултатите от последното допитване, посветено на достъпа до образование. С него се цели да се види какви са конкретните трудности и възможни решения по темата според опита и наблюденията на младите хора, съобщи Национална мрежа за децата. Участие взеха 281 U-Репортера на средна възраст 20 години. Момичетата и жените са изключително активни и съставляват 80% от отговорилите. Запитани каква част от децата в населеното им място имат затруднения да посещават училище и/или да се справят с ученето, 36% не могат да преценят или не смятат, че има такива деца. Мнозинството смятат, че тези деца в населените им места са малко, а само 10% – че те са много.

Значими са разликите в отговорите по възрасти на този въпрос. Докато за младите хора в училищна възраст (14-19 годишните) финансовите проблеми са изтъкнати като водещи от 34%, а затрудненията поради увреждания и етнически произход са близки с по 26 и 27% – за младите хора извън училище (20-29 годишните) по-съществени са проблемите, свързани с етническия произход – 39% открояват тях като основна пречка пред образованието.

Сред основните решения, които U-Репортерите дават за достъпа и справянето в училище на учениците от етническите малцинства, на първо място е необходимостта от работа със семействата им, ако съществува риск от отпадане. Това е особено важно за младите хора в извънучилищна възраст (20-29 годишните), които го извеждат на първо място с голяма разлика спрямо другите възможни решения. Като следващи решения сред всички запитани са поставени допълнителното обучение по български език и работа в училище за приемане на различията. Графики с всички резултати от изследването са достъпни тук.

Пълна публикация на НМД