Учители

TRAYCE Обучение на обучители за младежта в рамките на Съвета на Европа

TRAYCE е дългосрочна възможност за обучители в неформалното образование, работещи с млади хора.

Избраните кандидати ще участват и работят онлайн, както и ще трябва да присъстват на семинари в Европейския младежки център в Страсбург, Франция. Първият семинар ще се проведе в периода 12 – 23 юни 2015 г. Всички разходи за участие ще бъдат покрити.

Краен срок: 10 март 2015 г.

Още информация