Мнения

SkyDrive Explorer свързва Windows Explorer с уеб услугата SkyDrive

SkyDrive Explorer е БЕЗПЛАТНО, лесно за използване и много мощно разширение за Windows Explorer. SkyDrive Explorer служи за извършване на ежедневните операции с документи от услугата Microsoft Live SkyDrive™ чрез Windows Explorer все едно, че са на компютъра на потребителя.
 
SkyDrive Explorer не изисква инсталиране и конфигуриране на никакви допълнителни програми и ActiveX компоненти.
 
Характеристики
 
Многофункционалност
 • Разглеждане структурата и съдържанието на папки в SkyDrive;
 • Разглеждане на информация за файловете – вид, обем, дата и време на създаване;
 • Създаване на нови дървета от папки и подпапки;
 • Копиране на файлове от компютъра;
 • Изтриване на папки и файлове;
 • Копиране на папки, подпапки и файлове със запазване на структурата им;
 • Използване на „Drag & Drop” за файлови операции;
 • Преименуване на файлове и папки;
 • Създаване на линкове на компютъра към папки в SkyDrive;
 • Копиране в clipboard-а URL адреси на избрани обект;
 • Двупосочна езикова поддръжка;
 • Избор на предпочитан език на интерфейса.
 
Бързина
 
SkyDrive Explorer позволява прилагане на някои операции за групи от обекти, които не е възможно да бъдат извършвани през уеб браузър, като напр.:
 • Преименуване на обекти;
 • Изтриване на групи от обекти;
 • Копиране на папки с подпапки и файлове от SkyDrive.
 
Лесен за използване
 
Не е необходимо да знаете как да работите с услугата SkyDrive в уеб браузър. За ефективната работа с данните Ви в SkyDrive, е необходимо използването само на базови операции с файлове и папки в Windows Explorer.
 
Безопасност
 
SkyDrive Explorer използва стандартна Microsoft библиотека за работа с идентификационните услуги на Windows Live. Личната информация на потребителя не напуска тази библиотека и дори не преминава в машината на SkyDrive Explorer. Трафикът с онлайн хранилището на данни преминава през HTTPS протокол, който защитава данните.
 
Междуплатформеност
 
SkyDrive Explorer работи с 32 и 64 битова версия на Windows. Минималната изисквана операционна система е Windows XP. SkyDrive Explorer работи успешно с Windows Vista, Windows Server 2003 and 2008 и Windows 7.

 Изтеглете програмата от тук : http://www.skydriveexplorer.com/download.php