STEM комплект за обучение по възобновяеми енергии.

Описание

Компонентите трябва да съдържат бързостроими модели, за слънчева енергия: минимум фотоволтаици, вятърна енергия-ветрогенератори, хидроенергия-хидросъоръжения, горивни клетки. Комплекта да съдържа минимум : 2 броя соларен модул 1V, 1 соларен двигател, 1 златна капачка, 1 LED, 1 горивна клетка, 1 трансформатор на напрежение, мултиметър, количка задвижвана от водородно горивнa клетка.