STEM комплект за обучение по възобновяеми енергии.

Описание

СТЕМ модули за възобновяема енергия