STEM комплект за обучение по възобновяеми енергии.

Категория: Етикет:

Описание

Компонентите трябва да съдържат модули минимум за соларна енергия, водородна енергия, биоенергията, механичната енергия, термалната енергия, вятърна енергия, водородна енергия, енергия на солената вода.