STEM комплект за обучение по възобновяеми енергии.

Описание

Компонентите трябва да съдържат модули минимум за соларна енергия, водородна енергия, биоенергията, механичната енергия, термалната енергия, вятърна енергия, водородна енергия, енергия на солената вода.