3D скенер стационарен

Описание

„Точност: минимум 0,1 mm; Минимален обект за сканиране: 30х30х30 mm; Максимален обект за сканиране до 700х700х700 mm; Текстура на сканираният обект: Да; Поддържани формати: OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF; Резолюция на камерата минимум 1 MP; Изисквания и безопасност: СЕ маркировка. Софтуер за управление