3D скенер мобилен+стационарен

Описание

„Точност: минимум 0,1 mm; Дистанция за сканиране: 400-900 mm; Обхват на сканиране: ръчен режим 0.3 до 2m, стационарен режим: до 0.5 m. Поддържани формати: OBJ, STL; Изисквания и безопасност: СЕ маркировка. Софтуер за управление