3D принтер среден клас с обучителни материали

Категория: Етикет:

Описание

Технология на 3D печат: FDM или еквивалент; Тип на използваните материали: минимум PLA или еквивалент; Размери на работната област за изграждане на модели минимум: 280х190х160mm; Скорост на изграждане: до 100 mm/s; Точност на изграждане: 0.2 mm; Височина на слоя при изграждане: 0.1 до 0.3 mm; Диаметър на филамент: минимум 1.75mm. Дюза: минимум 1 брой, диаметър: 0.4 mm, температура на нагряване на дюзата: минимум до 190° C; Температура на работна област за изграждане: минимум до 60° C; Екран; Софтуер за управление и подготовка на детайли за печат. Изисквания и безопасност: CE маркировка.