3D принтер нисък клас

Категория:

Описание

Технология на 3D печат: FDM или еквивалент; Тип на използваните материали: PLA или еквивалент; Размери на работната област за изграждане на модели минимум: 200х200х200mm; Скорост на изграждане: до 120 mm/s; Точност на изграждане: 0.1 mm; Височина на слоя при изграждане: 0.1 до 0.4 mm; Диаметър на филамент: минимум 1.75 mm. Дюза: минимум 1 брой, диаметър: 0.4 mm, температура на нагряване на дюзата: минимум до 240° C; Температура на работна област за изграждане: минимум до 70° C; Автоматично нивелиране на израждащата област; Екран; Софтуер за управление и подготовка на детайли за печат. Възобновяване на 3D печат; Изисквания и безопасност: CE маркировка.