3D принтер нисък клас затворен

Добави

Описание

Технология на 3D печат: FDM или еквивалент; Тип на използваните материали: PLA или еквивалент; Размери на работната област за изграждане на модели минимум: 160х160х160mm; Точност на изграждане: 0.1 mm; Височина на слоя при изграждане: 0.1 до 0.4 mm; Диаметър на филамент: минимум 1.75 mm. Дюза: минимум 1 брой, диаметър: 0.4 mm, температура на нагряване на дюзата: до минимум 240° C; Температура на работна област за изграждане: минимум до 70° C; Автоматично нивелиране на израждащата област; Свързаност WiFi; Вградена камера за наблюдение на 3D печат; Сензорен екран; Софтуер за управление и подготовка на детайли за печат. Възобновяване на 3D печат; Изисквания и безопасност: затворен тип, CE маркировка.