3D принтер висок клас

Описание

Технология на 3D печат: FFF или еквивалент; Тип на използваните материали: минимум PLA или еквивалент; Размери на работната област за изграждане на модели минимум: 310х220х280 mm; Скорост на изграждане: 24 mm3/s; Точност на изграждане: 0.2 mm; Височина на слоя при изграждане: 0.05 до 0.12 mm; Диаметър на филамент: минимум 2.85 mm. Дюза: минимум 1 брой, диаметър: 0.4 mm, температура на нагряване на дюзата: минимум 180° C; Температура на работна област за изграждане: минимум 60° C; Сензорен екран; Софтуер за управление и подготовка на детайли за печат. Изисквания и безопасност: CE маркировка, затворен тип, филтър