Химически реактиви

Описание

„Изисквания: за всеки реактив и химикал трябва да бъде издаден сертификат с партиден номер и срок на годност