Учебна метеорологична станция.

Описание

„Комплектът трябва да включва минимум сензори за измерване на скорост и посока на вятър, влажност на въздух, атмосферно налягане, температура, Ph на почвата.