Учебен мобилен четириколесен робот с меканум колела – напреднало ниво

Описание

Комплект сглобяем мобилен четириколесен робот с меканум колела, съвместим с микроконтролерна платка с обектно ориентиран език за програмиране или мобилно приложение. Задвижване от 4 постоянно токови електромотора. Включва минимум ултразвуков сензор прикрепен върху сервомеханизъм, сензор за следене на линия, Bluetooth и Wifi модул. Работно напрежение 3,7-5V.