Учебен мобилен четириколесен робот – напреднало ниво

Описание

Комплект сглобяем мобилен четириколесен робот, съвместим с микроконтролерна платка с обектно ориентиран език за програмиране, мобилно приложение или IR дистанционно. Задвижване от 4 електромотора. Включва минимум: ултразвуков сензор прикрепен върху сервомеханизъм, сензор за следене на линия, сензор за препятствия, модул за IR дистанционно управление. Работно напрежение 3,7-5V.