Учебен мобилен робот с четири крака – начално ниво

Описание

Учебен мобилен робот с четири крака, съвместим с микропроцесорна платка с блоково програмиране. Минимум 3 степени на свобода и задвижване от минимум 8 сервомеханизма. Работно напрежение 7,4V.