Учебен мобилен робот – напреднало ниво

Описание

Учебен мобилен робот с четири крака, съвместим с микропроцесорна платка с блоков и обекноорентиран език за програмиране. Минимум 6 степени на свобода на движението и задвижване от минимум 9 сервомеханизма. Вградени устройства към робота минимум: модул камера с изкуствен интелект.