Спектрометър

Описание

Наличие на LCD дисплей, Памет за съхранение на групи данни и стандартни криви; Възможност за автоматично превключване на волфрамовата и деутериевата лампа при настройка нa обхвата на дължината на вълната при UV/Vis моделите; Автоматична настройка на дължината на вълната; Кюветодържател за минимум 3 бр.