Сортиращи линии за рециклиране.

Описание

„Комплектът да включва сортиращи линии за рециклиране на метали, хартия, стъкло, пластмаса, електронни отпадъци. В комплекта да са включени миниум 2 бр постоянно токови мотори, минимум 5 броя фототранзистор; минимум 5 бр LED; светлинна бариера; минимум 3 бр електромагнитни клапани, компресор