Разширителна платка за захващане на китката за програмиране на „Умен часовник“

Описание

Разширителна платка съвместима с микропроцесорна платка с блоково програмиране с възможност за захващане към китка чрез лента или ластик. Захранващо напрежение – 2,7 или 3,3V.