Мобилна лаборатрия

Описание

„Дигитална лаборатория по природни науки, включваща минимум сензори за: температура, влажност, въздушно налягане, ток, светлина, pH, ниво на звука, автоматично тестване и калибриране, наличие на дисплеи.