Милтифункционално лазерно цветно устройство

Описание

Технология на печат: Лазерна. Тип: Цветно печатане/ копиране/сканиране. Скорост на печат (черно едностранно): Минимум 25 страници на минута в А4. Скорост на печат (цветно едностранно): Минимум 25 страници на минута в А4. Скорост на сканиране: Минимум 20 страници в мин цветно, минимум 25 страници черно. Интерфейси: Минимум Hi speed USB 2.0, RJ-45, Wireless Разделителна способност на копир: Минимум 600 х 600 dpi Разделителна способност на скенер: Минимум 600 х 600 dpi Разделителна способност на печат: Минимум 600 х 600 dpi. Формат: A4/A5/B5 Входящ капацитет: Минимум 250 листа. Изходящ капацитет: Минимум 150 листа. Консумативи Стартови тонер касети за мин. 1200 стр. черно, за всеки цвят (CMY) 1200 стр. по ISO 19798. Други възможности: Дисплей, DADF или еквивалент за минимум 50 листа, двустранен печат, двустранно сканиране. Гаранционни условия Минимум 1 години.