МИКРОКОМПЮТЪРНО БАЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ

Описание

Сензори включващи минимум амперметър, волтметър, светлина, галванометър.