Лабораторен комплект за вятърна, слънчева, водна и електрическа енергия.

Описание

Да съдържа комплект за изграждане на минимум две малки вятърни или хидротурбини, с възможност за произвеждане на променлив или постоянен ток. Комплектът да съдържа необходимите компоненти за минимум две AC или DC вятърни или хидротурбини.