Конструктор по роботика

Описание

Конструктор по роботика – начално ниво съдържа минимум: хъб за свързване на устройствата, 2 електромотора, LED матрица, батерия, конструктивни части и тухлички за конструиране, резервни части и 4 фигурки с персонажи.