Конструктор по роботика

Описание

Конструктор по роботика – напреднало ниво съдържа: минимум: хъб за свързване на устройствата, 3 електромотора – 1 голям и 2 малки, LED матрица, цветен сензор, сензор за допир и натиск, сензор за дистанция, батерия, конструктивни части и тухлички за конструиране, резервни части и 4 фигурки с персонажи.