Конструктор по механика

Описание

Конструкторът по механика – начално ниво съдържа минимум: 520 коструктивни части и тухлички за конструиране, включетилно пружини, колела, елементи за измерване, фигурки-персонажи.