Комплект STEM за зелени технологии

Описание

Да съдържа минимум 2 соларни комплекта, включващи минимум 3 слънчеви панела с възможност за събиране на слънчева топлинна енергия в задвижващ двигател с електрическа енергия. Двигателя да е с възможност за задвижване на ролка, позволяваща движение на кола/вентилатор