Комплект Умна къща

Описание

Комплект стационарна станция със сензори съдържа минимум: движеща се камера, сензор за околната среда, сензор за температура, сензор за влажност, сензор за налягане на въздуха, сензор за качество на въздуха. Включва TXT контролер или еквивалент за управление. Възможност за построяване на минимум 5 модела.