Комплект със сензори за програмиране на „Умна къща“

Описание

Комплектът със сензори съдържа: OLED Дисплей или еквивалент, сензор за сблъсък, сензор за температура, RGB светодиод, сензор за звук, сензор за светлина, сензор за влага в почвата, реле, електромотор, сервомеханизъм, потопяема помпа. Съвместими с микропроцесорна платка с блоково програмиране. Работно напрежение 3,3V-5V.