Комплект сензори за прототипиране и програмиране

Описание

Комплектът със сензори съдържа минимум: потенциометър, прототипна платка тип breadboard с минимум 400 гнезда, двойна клема, микробутони минимум 3бр, електромотор, транзистор, обикновени цветни светодиоди минимум 5бр, RGB светодиод, резистори различни видове, фоторезистор, проводници с конектори мъжки-мъжки минимум 10бр, проводници с конектори мъжки-женски минимум 10бр., кондензатори различни видове, пиезо зумер. Съвместими с микропроцесорна платка с блоково програмиране. Работно напрежение 3,3V-5V.