Комплект сглобяем мобилен четириколесен робот с меканум колела и други модели свързани с роботиката.

Описание

Комплект сглобяем мобилен четириколесен робот с меканум колела.
Съдържа минимум 4 електромотора,
сервомеханизъм,
камера,
ултразвуков сензор,
IR сензор за следене на линия, светодиоди,
програмируем TXT контролер или еквивалент.
Възможност за построяване на минимум 8 модела.
Работно напрежение 9V.