Комплект по физика – звук

Описание

Комплектът да съдържа минимум: контролна платка; сигнално устройство; конектор;отделение за батерия;