Комплект по физика – движение

Описание

„Комплектът да съдържа минимум: контролна платка; сигнално устройство; фото сензор; пружинен конектор; отделение за батерия.