Комплект по статика

Описание

Комплектът да включва компоненти за основите на статиката. Един комплект да съдържа минимум 14 единични комплекта.