Комплект по оптика

Описание

„Комплектът да съдържа основите на оптиката. Един комплект да съдържа минимум 12 индивидуални комплекта с възможност за изследване минимум на оптични явления, експериментиране със светлина.