Комплект по вятърна енергия.

Описание

„Да съдържа софтуер с възможност за измерване измерване и анализ на обороти в реално време и изходно напрежение, USB конектор, компоненти за изграждането на минимум 4 бр. турбини.